1. Com inscriure’t a les activitats de l'Escola del Consum de Catalunya
1.1 Personal de la Generalitat de Catalunya
1.2 Personal extern a la Generalitat de Catalunya
2. Admissions
3. Descarrega't el certificat
3.1 Personal extern a la Generalitat
3.2 Personal de la Generalitat

Com inscriure’t

Personal de la Generalitat de Catalunya

Cal que facis la inscripció mitjançant el portal ATRI
Recorda que: Si ets personal de l’Agència Catalana del Consum has d’omplir el formulari de comunicació de petició de cursos, per a cada activitat formativa que demanis.

Personal extern a la Generalitat de Catalunya

Cal que emplenis la butlleta d’inscripció que trobaràs a la informació del curs.

Admissions

Finalitzat el termini d’inscripció, l’Escola del Consum de Catalunya et notificarà per correu electrònic l’admissió, amb les claus d’accés quan s’escaigui, o la no admissió a l’activitat formativa sol·licitada. La notificació de l’admissió és un requisit indispensable per la realització de l’activitat.

Descarrega't el certificat

Personal extern a la Generalitat

Un cop finalitzar el curs, si hi ha dret a certificat, us l’enviarem via correu electrònic com a fitxer adjunt.

Personal de la Generalitat

Trobareu penjat el vostre certificat al vostre expedient de Formació d’ATRI. Guia de descàrrega del certificat.